Tehnički zahtjevi

Flat internet minimalne brzine 1mbit/s
  Stream zahtjeva bandwidth od 16K/s. U slučaju 24x7 rada mjesečno potreban kapacitet je oko 41GB. Naša preporuka je uređaj gasiti izvan radnog vremena lokala odnosno prostora.
Zvučni sustav sa pojačalom
  MusicBox uređaj potrebno je spojiti na pojačalo odnosno zvučni sustav.
  Po snazi nije predviđen za direktno spajanje na (pasivne) zvučnike.
ŽIČANO SPAJANJE NA INTERNET (ROUTER)
  U slučaju korištenja posebnog MusicBox uređaja, potrebno ga je žičano (Ethernet UTP kabelom) spojiti na router.

Tehničke karakteristike

MP3 format sadržaja
  Kvaliteta usporediva sa CD kvalitetom zvuka uz minimalne zahtjeve za Internet brzinom.
Streaming preko HTTPS protokola
  Sigurno, enkriptirano prenošenje sadržaja bez mogućnosti presretanja, izmjene, kompatibilno sa svim sigurnosnim rješenjima i Internet Service Providerima.
Glasnoća normalizirana na 0dB
  Željena razina glasnoće namješta se na pojačalu odnosno zvučnom sustavu u samom lokalu.

integracija (API)

Povežite svoj softver sa MusicBoxom
  Sva funkcionalost MusicBox sustava dostupna je preko API-ja kojim možete povezati vlastiti softver sa MusicBox sustavom.
Upravljanje iz Vaše POS aplikacije
  Korištenjem našeg APIja dodajte mogućnost upravljanja glazbom direktno u Vašu POS kasu ili drugu aplikaciju i tako je učinite zanimljivijom Vašim korisnicima.
Integracija jukeboxa
  Nagradite svoje posjetitelje mogućnošću izbora glazbe!
  Kreirajte jukebox kod i isprintajte ga na računu.

Isprobaj potpuno besplatno!

Isprobaj mjesec dana potpuno besplatno!
Isprobaj